Significa que el programa està disponible.
Significa que la inscripció està disponible, o que ho estarà properament en cas de no enllaçar a cap arxiu.

1r Quadrimestre
insc. prog. codi nom inici formador modalitat lloc estat
Programa046El teu currículum en singular13/11/17 14-11-2017 14-11-2017 40 El teu currículum en singular Curs: Teresa Parache Maurín, tècnica d'orientació laboral. Horari: de 9 a 11h . Durada: 2 hores Lloc:sala Videoconferències. CCCT. Edifici biblioteca. Campus Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache Maurín, tècnica d'orientació laboral.CursHorari: de 9 a 11h . Durada: 2 hores Lloc:sala Videoconferències. CCCT. Edifici biblioteca. Campus CappontTancada
Programa047El teu currículum en singular13/11/17 14-11-2017 14-11-2017 40 El teu currículum en singular Curs: Teresa Parache Maurín, tècnica d'orientació laboral. Horari: de 15.30 a 17.30h. Durada: 2 hores Lloc: aula 3.03. EdificiPolivalent 1 Campus Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache Maurín, tècnica d'orientació laboral.CursHorari: de 15.30 a 17.30h. Durada: 2 hores Lloc: aula 3.03. EdificiPolivalent 1 Campus CappontTancada
Programa048El teu currículum en singular14/11/17 15-11-2017 15-11-2017 40 El teu currículum en singular Curs: Teresa Parache Maurín, tècnica d'orientació laboral. Horari: de 9 a 11h.Durada: 2 hores. Lloc:Sala de videoconferències, CCCT, edifici biblioteca. Campus Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache Maurín, tècnica d'orientació laboral.CursHorari: de 9 a 11h.Durada: 2 hores. Lloc:Sala de videoconferències, CCCT, edifici biblioteca. Campus CappontTancada
Programa049El teu currículum en singular22/11/17 23-11-2017 23-11-2017 40 El teu currículum en singular Curs: Teresa Parache Maurín, tècnica d'orientació laboral. Horari: de 9 a 11h . Durada: 2 hores Lloc:sala Videoconferències. CCCT. Edifici biblioteca. Campus Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache Maurín, tècnica d'orientació laboral.CursHorari: de 9 a 11h . Durada: 2 hores Lloc:sala Videoconferències. CCCT. Edifici biblioteca. Campus CappontTancada
Programa050Prepara't per un procés de selecció22/11/17 23-11-2017 23-11-2017 40 Prepara't per un procés de selecció Curs: Gorka Bartolomé, Certified Coach i Teresa Parache , tècnica d' orientació laborals Horari: de 15.30 a 17.30h. Durada: 2 hores Lloc: sala de videoconferències CCCT, edifici biblioteca. Campus Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Gorka Bartolomé, Certified Coach i Teresa Parache , tècnica d' orientació laboralsCursHorari: de 15.30 a 17.30h. Durada: 2 hores Lloc: sala de videoconferències CCCT, edifici biblioteca. Campus CappontTancada
Programa051Excel, nivell bàsic22/11/17 23-11-2017 23-11-2017 40 Excel, nivell bàsic Curs: Fernando Villa, tècnic de sistemes de l' Àrea de Sistemes i Comunicacions de la Universitat de Lleida Data: 22 i 29 de novembre. Horari: de 9 a 10.30h Durada: 3 hores presencials+ 2 hores no presencials.Lloc: aula 1.03,Aula Informàtica L1. EPS Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Fernando Villa, tècnic de sistemes de l' Àrea de Sistemes i Comunicacions de la Universitat de LleidaCursData: 22 i 29 de novembre. Horari: de 9 a 10.30h Durada: 3 hores presencials+ 2 hores no presencials.Lloc: aula 1.03,Aula Informàtica L1. EPSTancada
Programa052Excel, nivell bàsic22/11/17 23-11-2017 23-11-2017 40 Excel, nivell bàsic Curs: Fernando Villa, tècnic de sistemes de l' Àrea de Sistemes i Comunicacions de la Universitat de Lleida Data: 22 i 29 de novembre. Horari: de 16 a 17.30h Durada: 3 hores presencials+ 2 hores no presencials. Lloc: aula 3.08, Aula d' Idiomes.FEPTS Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Fernando Villa, tècnic de sistemes de l' Àrea de Sistemes i Comunicacions de la Universitat de LleidaCursData: 22 i 29 de novembre. Horari: de 16 a 17.30h Durada: 3 hores presencials+ 2 hores no presencials. Lloc: aula 3.08, Aula d' Idiomes.FEPTSTancada
Programa053Excel, nivell intermig22/11/17 23-11-2017 23-11-2017 40 Excel, nivell intermig Curs: Fernando Villa, tècnic de sistemes de l' Àrea de Sistemes i Comunicacions de la Universitat de Lleida Data: 22 i 29 de novembre. Horari: d' 11 a 12.30h Durada: 3 hores presencials+ 2 hores no presencials. Lloc: aula 1.03 ,Aula Informàtica L1. EPS Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Fernando Villa, tècnic de sistemes de l' Àrea de Sistemes i Comunicacions de la Universitat de LleidaCursData: 22 i 29 de novembre. Horari: d' 11 a 12.30h Durada: 3 hores presencials+ 2 hores no presencials. Lloc: aula 1.03 ,Aula Informàtica L1. EPSTancada
Programa054Excel, nivell intermig22/11/17 23-11-2017 23-11-2017 40 Excel, nivell intermig Curs: Fernando Villa, tècnic de sistemes de l' Àrea de Sistemes i Comunicacions de la Universitat de Lleida Data: 22 i 29 de novembre. Horari: de 18 a 19.30h Durada: 3 hores presencials+ 2 hores no presencials. Lloc:aula 3.08, Aula d' Idiomes. FEPTS Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Fernando Villa, tècnic de sistemes de l' Àrea de Sistemes i Comunicacions de la Universitat de LleidaCursData: 22 i 29 de novembre. Horari: de 18 a 19.30h Durada: 3 hores presencials+ 2 hores no presencials. Lloc:aula 3.08, Aula d' Idiomes. FEPTSTancada
Programa055Prepara't per un procés de selecció11/12/17 12-12-2017 12-12-2017 40 Prepara't per un procés de selecció Curs: Gorka Bartolomé, Certified Coach i Teresa Parache , tècnica d' orientació laborals Horari: de 9 a 11h . Durada: 2 hores Lloc:sala Videoconferències. CCCT. Edifici biblioteca. Campus Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Gorka Bartolomé, Certified Coach i Teresa Parache , tècnica d' orientació laboralsCursHorari: de 9 a 11h . Durada: 2 hores Lloc:sala Videoconferències. CCCT. Edifici biblioteca. Campus CappontTancada
Programa056Prepara't per un procés de selecció14/12/17 15-12-2017 15-12-2017 40 Prepara't per un procés de selecció Curs: Gorka Bartolomé, Certified Coach i Teresa Parache , tècnica d' orientació laborals Horari: de 15.30 a 17.30h. Durada: 2 hores Lloc: sala de videoconferències CCCT, edifici biblioteca. Campus Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Gorka Bartolomé, Certified Coach i Teresa Parache , tècnica d' orientació laboralsCursHorari: de 15.30 a 17.30h. Durada: 2 hores Lloc: sala de videoconferències CCCT, edifici biblioteca. Campus CappontTancada
Programa057Arquitectura de l' èxit laboral 1 (Introducció)13/12/17 14-12-2017 14-12-2017 40 Arquitectura de l' èxit laboral 1 (Introducció) Curs: Gorka Bartolomé, Certified Coach Horari: de 9 a 11h . Durada: 2 hores Lloc:sala Videoconferències. CCCT. Edifici biblioteca. Campus Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Gorka Bartolomé, Certified CoachCursHorari: de 9 a 11h . Durada: 2 hores Lloc:sala Videoconferències. CCCT. Edifici biblioteca. Campus CappontTancada
Programa058Arquitectura de l' èxit laboral 1 (Introducció)19/12/17 20-12-2017 20-12-2017 40 Arquitectura de l' èxit laboral 1 (Introducció) Curs: Gorka Bartolomé, Certified Coach Horari: de 9 a 11h . Durada: 2 hores Lloc:sala Videoconferències. CCCT. Edifici biblioteca. Campus Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Gorka Bartolomé, Certified CoachCursHorari: de 9 a 11h . Durada: 2 hores Lloc:sala Videoconferències. CCCT. Edifici biblioteca. Campus CappontTancada
Programa059Arquitectura de l' èxit laboral 1 (Introducció)11/12/17 12-12-2017 12-12-2017 40 Arquitectura de l' èxit laboral 1 (Introducció) Curs: Gorka Bartolomé, Certified Coach Horari: de 15.30 a 17.30h. Durada: 2 hores Lloc: sala de videoconferències CCCT, edifici biblioteca. Campus Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Gorka Bartolomé, Certified CoachCursHorari: de 15.30 a 17.30h. Durada: 2 hores Lloc: sala de videoconferències CCCT, edifici biblioteca. Campus CappontTancada
Programa060Arquitectura de l' èxit laboral (inclou arquitectura èxit laboral 1)15/12/17 16-12-2017 16-12-2017 40 Arquitectura de l' èxit laboral (inclou arquitectura èxit laboral 1) Curs: Gorka Bartolomé, Certified Coach Data: desembre 2017 Durada: 10 hores on line. Lloc: campus virtual UdL Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Gorka Bartolomé, Certified CoachCursData: desembre 2017 Durada: 10 hores on line. Lloc: campus virtual UdLTancada

2n Quadrimestre
insc. prog. codi nom inici formador modalitat lloc estat
Programa061Gestió de les emocions:què fer quan algú t' explica un problema24/01/18 25-01-2018 25-01-2018 40 Gestió de les emocions:què fer quan algú t' explica un problema Curs: Gemma Filella, professora de la Facultat de Ciències de l' Educació, Psicologia i Treball Social Horari: de 9 a 11h . Durada: 2 hores presencials + 3 hores no presencials Lloc:aula -1.03 CCCT, edifici biblioteca, Campus Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Gemma Filella, professora de la Facultat de Ciències de l' Educació, Psicologia i Treball SocialCursHorari: de 9 a 11h . Durada: 2 hores presencials + 3 hores no presencials Lloc:aula -1.03 CCCT, edifici biblioteca, Campus CappontTancada
Programa062Gestió de les emocions: què fer quan algú t' explica un problema24/01/18 25-01-2018 25-01-2018 40 Gestió de les emocions: què fer quan algú t' explica un problema Curs: Gemma Filella, professora de la Facultat de Ciències de l' Educació, Psicologia i Treball Social Horari: de 16 a 18h . Durada: 2 hores presencials + 3 hores no presencials Lloc:aula -1.03 CCCT, edifici bibiloteca, Campus Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Gemma Filella, professora de la Facultat de Ciències de l' Educació, Psicologia i Treball SocialCursHorari: de 16 a 18h . Durada: 2 hores presencials + 3 hores no presencials Lloc:aula -1.03 CCCT, edifici bibiloteca, Campus CappontTancada
Programa063Com parlar en públic ...i convèncer05/02/18 06-02-2018 06-02-2018 40 Com parlar en públic ...i convèncer Curs: Ismael Bertran, formador, director RRHH de SUPSA Data: 5 i 7 de febrer. Horari: de 9.30 a 13.30h Durada: 8 hores presencials+ 2 hores no presencials. Lloc: Dia 5/02: 2.01 Poliv. Dia 7/02: -1.02 CCCT Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Ismael Bertran, formador, director RRHH de SUPSACursData: 5 i 7 de febrer. Horari: de 9.30 a 13.30h Durada: 8 hores presencials+ 2 hores no presencials. Lloc: Dia 5/02: 2.01 Poliv. Dia 7/02: -1.02 CCCT Tancada
Programa064Com parlar en públic ...i convèncer05/02/18 06-02-2018 06-02-2018 40 Com parlar en públic ...i convèncer Curs: Ismael Bertran, formador, director RRHH de SUPSA Data: 5 i 7 de febrer. Horari: de 15.30 a 19.30h Durada: 8 hores presencials+ 2 hores no presencials. Lloc: Aula 2.01 Edifici Polivalent Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Ismael Bertran, formador, director RRHH de SUPSACursData: 5 i 7 de febrer. Horari: de 15.30 a 19.30h Durada: 8 hores presencials+ 2 hores no presencials. Lloc: Aula 2.01 Edifici PolivalentTancada
Programa065Currículum vitae i cartes de presentació en anglès27/02/18 28-02-2018 28-02-2018 40 Currículum vitae i cartes de presentació en anglès Curs: Jordi Màsich, formador de l' Escola Oficial d'Idiomes i Institut de Llengües-UdL Data: 27 de febrer, 6 i 13 de març Horari: de 9 a 11h Durada: 6 hores presencials+ 4 hores no presencials. Lloc: Aula 1.12 Edifici Polivalent. Campus de Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Jordi Màsich, formador de l' Escola Oficial d'Idiomes i Institut de Llengües-UdLCursData: 27 de febrer, 6 i 13 de març Horari: de 9 a 11h Durada: 6 hores presencials+ 4 hores no presencials. Lloc: Aula 1.12 Edifici Polivalent. Campus de CappontTancada
Programa066Currículum vitae i cartes de presentació en anglès23/02/18 24-02-2018 24-02-2018 40 Currículum vitae i cartes de presentació en anglès Curs: Jordi Màsich, formador de l' Escola Oficial d'Idiomes i Institut de Llengües-UdL Data: 23 de febrer , 2 i 9 de març. Horari: de 16 a 18h Durada: 6 hores presencials+ 4 hores no presencials. Lloc: Aula 1.12 (dies 23/2 i 2/3). Aula 1.11 (dia 9/3) Edifici Polivalent. Campus de Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Jordi Màsich, formador de l' Escola Oficial d'Idiomes i Institut de Llengües-UdLCursData: 23 de febrer , 2 i 9 de març. Horari: de 16 a 18h Durada: 6 hores presencials+ 4 hores no presencials. Lloc: Aula 1.12 (dies 23/2 i 2/3). Aula 1.11 (dia 9/3) Edifici Polivalent. Campus de CappontTancada
Programa067Dones i homes, estem en igualtat? 15/01/18 16-01-2018 16-01-2018 40 Dones i homes, estem en igualtat? Curs: Cristina Rodríguez, Centre Dolors Piera de la UdL Data:inici 15 de gener i data acabament 26 de gener Horari: on line Durada: 8 hores virtuals. Lloc: virtual Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Cristina Rodríguez, Centre Dolors Piera de la UdL CursData:inici 15 de gener i data acabament 26 de gener Horari: on line Durada: 8 hores virtuals. Lloc: virtualTancada
Programa068Dones i homes, estem en igualtat?03/04/18 04-04-2018 04-04-2018 40 Dones i homes, estem en igualtat? Curs: Cristina Rodríguez, Centre Dolors Piera de la UdL Data: inici 3 d'abril i data acabament: 14 abril Horari: on line Durada: 8 hores virtuals. Lloc: virtual Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Cristina Rodríguez, Centre Dolors Piera de la UdLCursData: inici 3 d'abril i data acabament: 14 abril Horari: on line Durada: 8 hores virtuals. Lloc: virtualTancada
Programa069Excel, nivell bàsic22/02/18 23-02-2018 23-02-2018 40 Excel, nivell bàsic Curs: Xavier Planes, responsable informàtic Campus Cappont- Àrea de Sistemes i Comunicacions de la Universitat de LLeida Data: 22 de febrer Horari: de 9 a 12h Durada: 3 hores presencials+2 hores no presencials . Lloc: Aula 3.08 Aula Informàtica.Edifici Polivalent. Campus de Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Xavier Planes, responsable informàtic Campus Cappont- Àrea de Sistemes i Comunicacions de la Universitat de LLeidaCursData: 22 de febrer Horari: de 9 a 12h Durada: 3 hores presencials+2 hores no presencials . Lloc: Aula 3.08 Aula Informàtica.Edifici Polivalent. Campus de CappontTancada
Programa070Excel, nivell bàsic22/02/18 23-02-2018 23-02-2018 40 Excel, nivell bàsic Curs: Xavier Planes, responsable informàtic Campus Cappont- Àrea de Sistemes i Comunicacions de la Universitat de LLeida Data: 22 de febrer Horari:de16 a 19 h Durada: 3hores presencials+2 hores no presencials. Lloc:Aula 1.09 Aula d’Informàtica.Edifici Polivalent. Campus de Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Xavier Planes, responsable informàtic Campus Cappont- Àrea de Sistemes i Comunicacions de la Universitat de LLeidaCursData: 22 de febrer Horari:de16 a 19 h Durada: 3hores presencials+2 hores no presencials. Lloc:Aula 1.09 Aula d’Informàtica.Edifici Polivalent. Campus de CappontTancada
Programa071Excel, nivell intermig (Cal haver fet el curs de nivell bàsic o tenir els coneixements equivalents al curs)19/04/18 20-04-2018 20-04-2018 40 Excel, nivell intermig (Cal haver fet el curs de nivell bàsic o tenir els coneixements equivalents al curs) Curs: Xavier Planes, responsable informàtic Campus Cappont- Àrea de Sistemes i Comunicacions de la Universitat de Lleida Data:19 d'abril Horari: de 9 a 12h Durada:3 hores presencials+ 2 hores no presencials. Lloc: Aula 1.01 Edifici Polivalent Campus de Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Xavier Planes, responsable informàtic Campus Cappont- Àrea de Sistemes i Comunicacions de la Universitat de LleidaCursData:19 d'abril Horari: de 9 a 12h Durada:3 hores presencials+ 2 hores no presencials. Lloc: Aula 1.01 Edifici Polivalent Campus de CappontTancada
Programa072Excel, nivell intermig. (Cal haver fet el curs de nivell bàsic o tenir els coneixements equivalents al curs)19/04/18 20-04-2018 20-04-2018 40 Excel, nivell intermig. (Cal haver fet el curs de nivell bàsic o tenir els coneixements equivalents al curs) Curs: Xavier Planes, responsable informàtic Campus Cappont- Àrea de Sistemes i Comunicacions de la Universitat de Lleida Data:19 d'abril Horari: de 16 a 19h Durada:3 hores presencials+ 2 hores no presencials. Lloc:Aula 1.01 Edifici Polivalent Campus de Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Xavier Planes, responsable informàtic Campus Cappont- Àrea de Sistemes i Comunicacions de la Universitat de LleidaCursData:19 d'abril Horari: de 16 a 19h Durada:3 hores presencials+ 2 hores no presencials. Lloc:Aula 1.01 Edifici Polivalent Campus de CappontTancada
Programa073Pautes de comunicació i persones amb diversitat funcional15/03/18 16-03-2018 16-03-2018 40 Pautes de comunicació i persones amb diversitat funcional Curs: Ramona Ribes, professora de la Facultat de l' Educació, Psicologia i Treball Social Horari: de 9 a 12h . Durada: 3 hores presencials + 2 hores no presencials Lloc:Aula -1.02. CCCT. Campus de Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Ramona Ribes, professora de la Facultat de l' Educació, Psicologia i Treball SocialCursHorari: de 9 a 12h . Durada: 3 hores presencials + 2 hores no presencials Lloc:Aula -1.02. CCCT. Campus de CappontTancada
Programa074Pautes de comunicació i persones amb diversitat funcional15/03/18 16-03-2018 16-03-2018 40 Pautes de comunicació i persones amb diversitat funcional Curs: Ramona Ribes, professora de la Facultat de l' Educació, Psicologia i Treball Social Horari: de 15 a 18h Durada: 3 hores presencials+ 2 hores no presencials. Lloc: Aula -1.01. CCCT. Campus de Cappont Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Ramona Ribes, professora de la Facultat de l' Educació, Psicologia i Treball SocialCurs Horari: de 15 a 18h Durada: 3 hores presencials+ 2 hores no presencials. Lloc: Aula -1.01. CCCT. Campus de CappontTancada
Programa077Dones i homes, estem en igualtat? (virtual)07/05/18 08-05-2018 08-05-2018 40 Dones i homes, estem en igualtat? (virtual) Curs: Cristina Rodríguez Orgaz, gestora en igualtat i gènere del Centre Dolors Piera Data inici 7 de maig i data acabament 21 de maig de 2018. Curs de 8 hores virtuals Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Cristina Rodríguez Orgaz, gestora en igualtat i gènere del Centre Dolors PieraCursData inici 7 de maig i data acabament 21 de maig de 2018. Curs de 8 hores virtualsTancada
Programa078Gestió de les emocions: Què fer quan algú t’explica un problema24/04/18 25-04-2018 25-04-2018 40 Gestió de les emocions: Què fer quan algú t’explica un problema Curs: Gemma Filella Guiu Lloc: Aula 2.04 Edifici Polivalent (Campus Cappont). Horari: de 9 a 11h Curs de 5 hores : 2 presencials i 3 no presencials. Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Gemma Filella GuiuCursLloc: Aula 2.04 Edifici Polivalent (Campus Cappont). Horari: de 9 a 11h Curs de 5 hores : 2 presencials i 3 no presencials. Tancada
Programa079Gestió de les emocions: Què fer quan algú t’explica un problema24/04/18 25-04-2018 25-04-2018 40 Gestió de les emocions: Què fer quan algú t’explica un problema Curs: Gemma Filella Guiu Lloc:Aula 2.01 Edifici Polivalent (Campus Cappont) . Horari: de 16 a 18h Curs de 5 hores :2 presencials i 3 no presencials Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Gemma Filella GuiuCursLloc:Aula 2.01 Edifici Polivalent (Campus Cappont) . Horari: de 16 a 18h Curs de 5 hores :2 presencials i 3 no presencialsTancada
Programa080Com parlar en públic... i convèncer16/04/18 17-04-2018 17-04-2018 40 Com parlar en públic... i convèncer Curs: Ismael Bertran (director de RRHH de Plusfresc- Lleida) Data: 25 d'abril i 2 de maig Lloc: Aula 0.31 FDET. Campus de Cappont. Horari: de 9.30 a 13.30h Curs de 10 hores : 8 presencials i 2 no presencials. Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Ismael Bertran (director de RRHH de Plusfresc- Lleida)CursData: 25 d'abril i 2 de maig Lloc: Aula 0.31 FDET. Campus de Cappont. Horari: de 9.30 a 13.30h Curs de 10 hores : 8 presencials i 2 no presencials.Tancada
Programa081Com parlar en públic... i convèncer16/04/18 17-04-2018 17-04-2018 40 Com parlar en públic... i convèncer Curs: Ismael Bertran (director de RRHH de Plusfresc- Lleida) Data: 25 d'abril i 2 de maig Lloc: Aula 1.12 Edifici Polivalent (Campus de Cappont) Horari: de 15.30 a 19.30h Curs de 10 hores : 8 presencials i 2 no presencials. Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Ismael Bertran (director de RRHH de Plusfresc- Lleida)CursData: 25 d'abril i 2 de maig Lloc: Aula 1.12 Edifici Polivalent (Campus de Cappont) Horari: de 15.30 a 19.30h Curs de 10 hores : 8 presencials i 2 no presencials.Tancada
Programa082L'experiència de les activitats d'equip en les seleccions de personal21/05/18 22-05-2018 22-05-2018 40 L'experiència de les activitats d'equip en les seleccions de personal Curs: Gorka Bartolomé, formador, assessor i coach certificat Espai: 0.04 Sala de videoconferències.Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera. Campus Cappont. Horari: de 9 a 11h. Durada:2 hores Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Gorka Bartolomé, formador, assessor i coach certificatCursEspai: 0.04 Sala de videoconferències.Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera. Campus Cappont. Horari: de 9 a 11h. Durada:2 horesTancada
Programa083Com afrontar una entrevista de treball amb èxit?21/05/18 22-05-2018 22-05-2018 40 Com afrontar una entrevista de treball amb èxit? Curs: Gorka Bartolomé, formador, assessor i coach certificat Espai: 0.04 Sala de videoconferències Edifici: Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera. Campus Cappont. Horari: de 16 a 18h. Durada: 2 hores Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Gorka Bartolomé, formador, assessor i coach certificatCursEspai: 0.04 Sala de videoconferències Edifici: Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera. Campus Cappont. Horari: de 16 a 18h. Durada: 2 horesTancada