Significa que el programa està disponible.
Significa que la inscripció està disponible, o que ho estarà properament en cas de no enllaçar a cap arxiu.

1r Quadrimestre
insc. prog. codi nom inici formador modalitat lloc estat
InscripcióPrograma114.Vine a fer el teu currículum amb nosaltres17/12/19 18-12-2019 18-12-2019 40 Vine a fer el teu currículum amb nosaltres Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Data:17-12-19 Hora: de 9 a11h Lloc:campus de Cappont, aula per determinar Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursData:17-12-19 Hora: de 9 a11h Lloc:campus de Cappont, aula per determinarOberta
InscripcióPrograma115.Vine a fer el teu currículum amb nosaltres18/12/19 19-12-2019 19-12-2019 40 Vine a fer el teu currículum amb nosaltres Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Data:18-12-19 Horari: de 15.30 a 17.30h Lloc: campus de Cappont, aula per determinar Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursData:18-12-19 Horari: de 15.30 a 17.30h Lloc: campus de Cappont, aula per determinarOberta
InscripcióPrograma116.Com preparar una entrevista de feina14/01/20 15-01-2020 15-01-2020 40 Com preparar una entrevista de feina Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Data: 14-01-20 Horari: de 9 a 11h Lloc: campus de Cappont, aula per determinar Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursData: 14-01-20 Horari: de 9 a 11h Lloc: campus de Cappont, aula per determinarOberta
InscripcióPrograma117.Com preparar una entrevista de feina 15/01/20 16-01-2020 16-01-2020 40 Com preparar una entrevista de feina Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Data: 15-01-20 Horari: de15.30 a 17.30h Lloc: campus de Cappont, aula per determinar Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursData: 15-01-20 Horari: de15.30 a 17.30h Lloc: campus de Cappont, aula per determinarOberta
InscripcióPrograma118Vine a fer un simulacre d’entrevista29/11/19 30-11-2019 30-11-2019 40 Vine a fer un simulacre d’entrevista Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Campus Cappont, IOU, C. Jaume II, 67 bis Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursCampus Cappont, IOU, C. Jaume II, 67 bisOberta
InscripcióPrograma119.Posa el focus en el teu objectiu professional amb Storyboards21/01/20 22-01-2020 22-01-2020 40 Posa el focus en el teu objectiu professional amb Storyboards Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Data: 21-01-20 Horari: de 9 a 11h Lloc:campus de Cappont, aula per determinar Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursData: 21-01-20 Horari: de 9 a 11h Lloc:campus de Cappont, aula per determinarOberta
InscripcióPrograma120.Posa el focus en el teu objectiu professional amb Storyboards22/01/20 23-01-2020 23-01-2020 40 Posa el focus en el teu objectiu professional amb Storyboards Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Data: 22-01-20 Horari:de 15.30 a 17.30h Lloc: campus de Cappont, aula per determinar Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursData: 22-01-20 Horari:de 15.30 a 17.30h Lloc: campus de Cappont, aula per determinarOberta