Significa que el programa està disponible.
Significa que la inscripció està disponible, o que ho estarà properament en cas de no enllaçar a cap arxiu.

1r Quadrimestre
insc. prog. codi nom inici formador modalitat lloc estat
Programa114Vine a fer el teu currículum amb nosaltres17/12/19 18-12-2019 18-12-2019 40 Vine a fer el teu currículum amb nosaltres Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Data:17-12-19 Hora: de 9 a11h Lloc:campus de Cappont, aula per determinar Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursData:17-12-19 Hora: de 9 a11h Lloc:campus de Cappont, aula per determinarTancada
Programa115Vine a fer el teu currículum amb nosaltres18/12/19 19-12-2019 19-12-2019 40 Vine a fer el teu currículum amb nosaltres Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Data:18-12-19 Hora: de 15.30 a 17.30h Lloc:campus de Cappont, aula per determinar Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursData:18-12-19 Hora: de 15.30 a 17.30h Lloc:campus de Cappont, aula per determinarTancada
Programa116Com preparar una entrevista de feina14/01/20 15-01-2020 15-01-2020 40 Com preparar una entrevista de feina Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Data:14-01-20 Hora: de 9 a 11h Lloc:campus de Cappont, aula per determinar Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursData:14-01-20 Hora: de 9 a 11h Lloc:campus de Cappont, aula per determinarTancada
Programa117Com preparar una entrevista de feina15/01/20 16-01-2020 16-01-2020 40 Com preparar una entrevista de feina Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Data:15-01-20 Hora: de 15.30 a 17.30h Lloc:campus de Cappont, aula per determinar Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursData:15-01-20 Hora: de 15.30 a 17.30h Lloc:campus de Cappont, aula per determinarTancada
Programa118Vine a fer un simulacre d’entrevista31/01/20 01-02-2020 01-02-2020 40 Vine a fer un simulacre d’entrevista Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Campus Cappont, IOU, C. Jaume II, 67 bis Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursCampus Cappont, IOU, C. Jaume II, 67 bisTancada
Programa119Posa el focus en el teu objectiu professional amb Storyboards21/01/20 22-01-2020 22-01-2020 40 Posa el focus en el teu objectiu professional amb Storyboards Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Data: 21-01-20 Horari: de 9 a 11h Lloc:campus de Cappont, aula per determinar Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursData: 21-01-20 Horari: de 9 a 11h Lloc:campus de Cappont, aula per determinarTancada
Programa120Posa el focus en el teu objectiu professional amb Storyboards22/01/20 23-01-2020 23-01-2020 40 Posa el focus en el teu objectiu professional amb Storyboards Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Data:22-01-20 Hora: de 15.30 a 17.30h Lloc:campus de Cappont, aula per determinar Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursData:22-01-20 Hora: de 15.30 a 17.30h Lloc:campus de Cappont, aula per determinarTancada

2n Quadrimestre
insc. prog. codi nom inici formador modalitat lloc estat
Programa121Vine a fer el teu currículum amb nosaltres25/03/20 26-03-2020 26-03-2020 40 Vine a fer el teu currículum amb nosaltres Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Campus de Cappont, aula per determinar.2 hores presencials + 2 hores no presencials Dimecres 25/03/20. De les 14 a les16h Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursCampus de Cappont, aula per determinar.2 hores presencials + 2 hores no presencials Dimecres 25/03/20. De les 14 a les16hTancada
Programa122Posa el focus en el teu objectiu professional amb Storyboards01/04/20 02-04-2020 02-04-2020 40 Posa el focus en el teu objectiu professional amb Storyboards Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Campus de Cappont, aula per determinar.2 hores presencials + 1 hora no presencial Dimecres 1/4/20. De les 14 a les16h Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursCampus de Cappont, aula per determinar.2 hores presencials + 1 hora no presencial Dimecres 1/4/20. De les 14 a les16hTancada
Programa123Prepara't l'entrevista i simulacre d’entrevista15/04/20 16-04-2020 16-04-2020 40 Prepara't l'entrevista i simulacre d’entrevista Curs: Teresa Parache, tècnica en orientació professional Prepara't l'entrevista: Campus de Cappont, aula per determinar.(15/4/20 ,2 hores: de les 14 a 16h).Simulacre d’entrevista: cita prèvia (1hora) Institut de Ciències de l'Educació - Centre de Formació Contínua. Universitat de Lleida. ice@ice.udl.cat true YYYY/MM/DD Teresa Parache, tècnica en orientació professionalCursPrepara't l'entrevista: Campus de Cappont, aula per determinar.(15/4/20 ,2 hores: de les 14 a 16h).Simulacre d’entrevista: cita prèvia (1hora)Tancada